Tin mới

Thọ Xuân đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

(Mặt trận) -Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc củng cố, đoàn kết Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Lạng Sơn: Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

 Thực hiện tốt công tác dân vận, Nhân dân xã Xuân Lai (Thọ Xuân) hiến đất, góp tiền, công lao động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp.

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 71-KL/HU, ngày 27-12-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về “Nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận xã, thị trấn, tổ dân vận, khu phố trên địa bàn huyện Thọ Xuân đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, các cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội, những bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội... Ủy ban MTTQ huyện thành lập Ban tư vấn cấp huyện với 20 người; tổ tư vấn, cộng tác viên dư luận cấp cơ sở với 134 thành viên; xây dựng lực lượng cốt cán với 84 thành viên là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Hội LHPN xây dựng 126 hội viên nòng cốt, hội cựu chiến binh duy trì hiệu quả mô hình “3 chủ động" tại các xã, thị trấn...

Đồng chí Lê Thị Hạnh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân, cho biết: Thông qua việc nắm bắt tình hình Nhân dân, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền nhằm giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, phát huy được quyền dân chủ của Nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, từ đó đã kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở để từng bước giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, nổi cộm, nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân với cấp ủy, chính quyền, với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hạn chế các đơn thư, thư khiếu kiện vượt cấp.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 01-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025, Ban Dân vận Huyện ủy đã đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các mô hình tại các địa phương, đơn vị; đăng ký các mô hình “Dân vận khéo”. Trong 7 tháng năm 2022, toàn huyện đã đăng ký xây dựng và ra mắt 126 mô hình tiêu biểu (59 mô hình tập thể, 67 mô hình cá nhân) trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như: Mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn” của MTTQ; xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi (đoàn thanh niên); “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi (hội LHPN); vận động Nhân dân hiến đất “Lát vỉa hè, lắp đường điện chiếu sáng, chỉnh trang đô thị” (thị trấn Sao Vàng); “Tôi là công an” (công an huyện); các mô hình tích tụ đất đai, phát triển kinh tế trang trại, trồng cây ăn quả, sản xuất rau an toàn (hội nông dân)...

Đồng chí Trịnh Thị Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Sao Vàng, cho biết: Nhận thức được vai trò, vị trí của công tác dân vận, trong nhiều năm qua, thị trấn đã tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức, hoạt động của công tác dân vận. Qua tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình, cá nhân điển hình. Từ phong trào này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc chỉ đạo hệ thống dân vận thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy phối hợp với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, nhất là việc nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở; tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định và nhiệm vụ của địa phương. Phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ dân vận, cán bộ mặt trận và các đoàn thể cơ sở, ban thanh tra Nhân dân, tổ an ninh xã hội, tổ hòa giải và vai trò của đoàn viên, hội viên cốt cán, người có uy tín, trưởng làng, trưởng dòng họ... Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản