Tin mới

Thống nhất cao danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

(Mặt trận) - Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN 

* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung cho biết, căn cứ vào Nghị quyết 1185 và Nghị quyết 1193 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tiền Giang được bầu 8 đại biểu Quốc hội, trong đó có 5 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương và 3 đại biểu Trung ương giới thiệu. 

Qua hội nghị hiệp thương lần thứ 2, có 12 người cư trú và làm việc tại địa phương đủ điều kiện được đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tất cả những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao, đủ điều kiện đưa ra hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tuy nhiên, một người vì lý do cá nhân đã xin rút khỏi danh sách. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm 14 người, trong đó có 11 người do địa phương giới thiệu.

Đối với danh sách sơ bộ 105 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang được Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, có 104 người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách trình Hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Tuy nhiên, 4 người đã có đơn xin không tham gia ứng cử. Do vậy, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang thống nhất danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 100 người để bầu chọn 61 đại biểu.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sẽ được niêm yết ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất trước ngày 3/5/2021. Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại đơn vị ứng cử để trình bày chương trình hành động của mình. Việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện từ khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử đến hết ngày 22/5/2021.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN 

* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tỉnh Hậu Giang, các đại biểu đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 81 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang, từ ngày 22/3 đến 10/4, tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội (do có một người nộp đơn xin không tham gia ứng cử ngay sau khi hiệp thương lần thứ 2) và 95 người ứng cử đại biểu HĐND (do có 5 người nộp đơn xin không tham gia ứng cử ngay sau khi hiệp thương lần thứ 2). Tất cả người ứng cử đại biểu Quốc hội đều đạt 100% tín nhiệm; hầu hết người ứng cử đại biểu HĐND đạt 100% tín nhiệm.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tỉnh Bình Dương 

* Căn cứ các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Hội nghị Hiệp thương lần 3 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức đã thống nhất biểu quyết, nhất trí danh sách 13 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị, tỉnh sẽ lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, trước hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đã có 86 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 121 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chủ trì Hội nghị 

*Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất cho một người được rút không tham gia ứng cử, đồng thời biểu quyết thông qua danh sách 8 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Cũng tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất cho 7 người được rút không tham gia ứng cử, đồng thời biểu quyết thông qua danh sách 85 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Được biết, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh có 11 đơn vị bầu cử để bầu 52 đại biểu.

Chủ trì Hội nghị tại tỉnh Bến tre. Ảnh: TTXVN 

* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã thống nhất giới thiệu 10 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Như vậy, đơn vị tỉnh Bến Tre có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó, có 3 đại biểu Trung ương giới thiệu) để bố trí cho 3 đơn vị bầu cử.

Hội nghị thống nhất danh sách 87 người đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, có 31 nữ (35,63%), 25 người trẻ tuổi (28,73%), 9 người ngoài Đảng (10,34%), 31 người tái ứng cử (35,63%).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Đặng Thị Phượng, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, có 11 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 92 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, một trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội và 5 trường hợp ứng cử đại biểu HĐND tỉnh xin rút. 

Bến Tre được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (một đơn vị được bầu 3 đại biểu và 2 đơn vị, mỗi đơn vị được bầu 2 đại biểu). 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre thành lập 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (9 đơn vị bầu cử có 3 ứng cử viên bầu 2 đại biểu và 12 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên bầu 3 đại biểu).

Quang cảnh Hội nghị tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN 

* Tại Hưng Yên: Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã nhất trí lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Về cơ cấu: đại diện lãnh đạo chủ chốt là 1 trường hợp, đại biểu chuyên trách là 3, đại biểu đoàn thanh niên là 3, đại biểu cấp huyện và sở ngành là 3; cơ cấu kết hợp: 7 nữ, 5 người tuổi trẻ dưới 40 tuổi, 1 người tái ứng cử. Theo đó, cùng với 3 đại biểu do trung ương giới thiệu về ứng cử, tỉnh Hưng Yên có tổng số 13 ứng cử viên, số đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa XV sẽ là 7 đại biểu.

Về đại biểu tham gia Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Hưng Yên đã có 16 người làm đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử. Tại hội nghị hiệp thương lần này, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí lập danh sách 89 người ứng cử. Về cơ cấu: 36 nữ (chiếm 40,4%); 10 người ngoài đảng (chiếm 11,2%); 35 người tái ứng cử (chiếm 39,3%).

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Tường Vi/TTXVN 

* Thừa Thiên - Huế: Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 10 người; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 86 người.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ ngày 21/3 - 13/4, mặt trận các cấp đã tổ chức 13 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 100% cử tri tín nhiệm.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng tổ chức 79 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 95 người ứng cử, đạt 100% cử tri tín nhiệm. Các hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đều đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật và đúng quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, cũng nhận được 12 đơn xin không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử theo quy định của Pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN 

* Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Bùi Quang Huy cho biết, tính đến ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận đầy đủ 15 hồ sơ, biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 136 hồ sơ, biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn có người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú thường xuyên gửi đến.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu thảo luận, lựa chọn và thống nhất lập danh sách 14 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 135 người người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ gửi biên bản, báo cáo và các tài liệu có liên quan đến các cơ quan có chức năng theo quy định; đồng thời tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri để vận động bầu cử theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các trường hợp xin rút, không tham gia ứng cử và trường hợp không đạt yêu cầu theo quy định.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 10 người tại tỉnh Bình Thuận đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Như vậy, tỉnh Bình Thuận sẽ có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (gồm 10 người địa phương và 3 người do Trung ương giới thiệu). Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Thuận sẽ có 7 đại biểu Quốc hội.

Hội nghị cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách 87 người đủ điều kiện ứng cử để bầu 53 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, các ứng viên đều có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, trí tuệ… được cử tri đánh giá cao và tin tưởng sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cầu nối của nhân dân với chính quyền các cấp.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN 

* Tây Ninh: Sau khi lấy ý kiến đóng góp, xem xét các trường hợp tự nguyện xin rút khỏi danh sách ứng cử, hội nghị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với từng ứng cử viên. Kết quả, hội nghị đã lựa chọn, lập danh sách chính thức 8 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi người ứng cử công tác do cơ quan giới thiệu và ý kiến nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội XV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, các ứng cử viên đều đạt tín nhiệm 100%, không có ý kiến nêu vấn đề phải xác minh.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm cao; đã chọn ra được các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, đúng thành phần theo quy định. Sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ bàn giao danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử cho Ủy ban Bầu cử của tỉnh và tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản