Tin mới

Thừa Thiên - Huế: Gần 800 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

(Mặt trận) - Sáng 07/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Ban Vận động Quỹ “Vì Người nghèo” đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 - 18/11). Lễ phát động có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến phát biểu tại Lễ phát động 

Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Đình Luân trình bày báo cáo kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Công tác an sinh xã hội (từ 01/9/2021 đến 31/8/2022). Theo đó, trong thời gian vừa qua, Ban Vận động Quỹ “Vì Người nghèo” 03 cấp trong tỉnh đã vận động được 8,719 tỷ đồng nâng tổng số Quỹ “Vì người nghèo” lên 25,196 tỷ đồng. Đã sử dụng 11,713 tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo trong việc xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập,… Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo như “Mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, “Ánh sáng đường quê” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, “Mái ấm công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh, “Nhà Đồng đội” của Hội Cựu chiến binh tỉnh,…

Với kết quả đạt được trong thực hiện việc vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm, cùng các tầng lớp nhân dân đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện nay là 4,93% và phấn đấu đến cuối năm 2022 giảm còn 4,13%.

 
Các đơn vị trao bảng ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” 

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” nhằm chung tay, giúp đỡ người nghèo trong tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống, chung sức, chung lòng cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị sớm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau Lễ phát động, Quỹ “Vì người nghèo” Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận hơn 788 triệu đồng đăng ký và ủng hộ của 46 cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản