Thừa Thiên – Huế: Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ Mặt trận

(Mặt trận) -Sáng 11/5, Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giám sát và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

TP Cần Thơ: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TP Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức cho cán bộ Mặt trận các cấp thành phố về công tác biển, đảo

Bắc Giang: Trao nhà “Đại đoàn kết” cho thương binh Vũ Văn Toàn

 Đội ngũ cán bộ Mặt trận tham gia tập huấn

Dịp này, gần 100 cán bộ Mặt trận các cấp và Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được báo cáo viên giới thiệu tổng quan về công tác giám sát và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Các văn bản của Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh liên quan và cụ thể hóa nội dung các dự án, tiểu dự án, kinh phí thực hiện đối với từng xã liên quan; các văn bản của Mặt trận liên quan đến công tác giám sát và tập trung hướng dẫn công tác giám sát đối với từng nội dung của các dự án, tiểu dự án tại địa bàn các xã.

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở được nâng cao năng lực về triển khai, tổ chức thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Từ đó, làm cơ sở để tiếp tục phát huy, triển khai tốt công tác kiểm tra, đánh giá trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Báo Thừa Thiên – Huế

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản