Tin mới

Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

(Mặt trận) - Sáng ngày 22/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Nghi quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Ái Nhi.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động để tuyên tuyền rộng rãi trong các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, bà con tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế  trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính Trị, Hội nghị lần này có sự tham gia của các vị là đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổ chức, chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, các nhân sĩ trí thức và chuyên gia, người có uy tín trong cộng đồng, đại diện các Hội đồng giáo xứ, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã trên địa bàn Thành phố Huế.

Tại Hội nghị, các vị đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương trình bày báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết 54 NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính Trị về Xây dựng và phát triên tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2023. Trong đó đánh giá sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Kinh tế giữ được mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt 5,2%/năm, ở mức khá so với các tỉnh/thành trong vùng duyên hải miền Trung. GRDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 2.400 USD, gấp 1,19 lần so với năm 2019 (2.010 USD). Thu ngân sách ổn định, tăng trưởng bình quân 16%/năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện; hệ thống đô thị phát triển nhanh; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến; từng bước phát huy được vị thế của trung tâm văn hóa - du lịch, khoa học- công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo lớn của cả nước. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch đạt nhiều kết quả; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,13%. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại tiếp tục mở rộng. Đồng chí cũng đã trình bày 11 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54.

 

Đối với Chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh mục tiêu trong năm 2023 của tỉnh sẽ huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư. Hoàn thành Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, các Đề án quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu xây dựng,… phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh. Chú trọng phát triển văn hoá - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hoá, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền số. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội trong nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, không chủ quan, lơ là để dịch bệnh mới bùng phát.

Đi kèm với một số chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng GRDP: 9 - 10%;GRDP bình quân đầu người: 2.670 - 2.760 USD. Năng suất lao động xã hội tăng 9 - 10%; Cơ cấu kinh tế: dịch vụ: 46 - 47%; công nghiệp - xây dựng: 34 - 35%; nông nghiệp: 10 - 10,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 8 - 8,5%; Phấn đấu đón khoảng 3 - 3,5 triệu lượt, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 70-80%; tổng thu từ du lịch khoảng 6.000 - 7.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 1.378 triệu USD, tăng 12% so với thực hiện 2022; nhập khẩu phấn đấu đạt 800 triệu USD, tăng 6%,… Đặc biệt, tập trung đưa tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 5%. Thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số từ 30-32 triệu đồng/người.

Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà trong việc phấn đấu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời với vai trò của vị trí của mình sẽ tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa Nghị quyết 54.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản