Tin mới

Tiền Giang dự kiến bầu 61 đại biểu HĐND tỉnh và 8 đại biểu Quốc hội

(Mặt trận) -Ngày 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND  nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Hội nghị hiệp thương chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu Quốc hội.

Hội nghị đã thống nhất số lượng người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 103 người, bầu chọn 61 đại biểu. Theo  đó, Tiền Giang sẽ có 18 đơn vị bầu cử; trong đó có 12 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên, bầu chọn 3 đại biểu, 5 đơn vị bầu cử có 7 ứng cử viên, bầu chọn 4 đại biểu và 1 đơn vị bầu cử có 8 ứng cử viên, bầu chọn 5 đại biểu. Dự kiến cơ cấu người được giới thiệu ứng cử là nữ có ít nhất 37 người, chiếm  gần 40%; người được giới thiệu ứng cử là người ngoài Đảng ít nhất 11 người, chiếm  hơn 10%...

Căn cứ vào Nghị quyết 1185 và Nghị quyết 1193 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Tiền Giang có 8 đại biểu Quốc hội được bầu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5 và số đại biểu được Trung ương giới thiệu là 3 đại biểu.

Trong số các đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu, gồm: 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu của Đoàn thanh niên. Theo cơ cấu hướng dẫn là 2 đại biểu do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực y tế, còn lại 1 đại biểu cơ cấu khác. Về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu, nữ giới thiệu ứng cử 5 người, đại biểu trẻ tuổi dưới 40 là 1 người và 3 người là đại biểu tái cử./.

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản