Tin mới

Tiên Yên hướng về ngày bầu cử

(Mặt trận) -Cùng với các địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh, hiện nay công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Tiên Yên đang được tích cực triển khai. Trong đó công tác nhân sự và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân được huyện đặc biệt quan tâm.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Quảng Ninh: Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

 Cán bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên hướng dẫn người tham gia ứng cử HĐND huyện ghi hồ sơ ứng cứ.

Đại Dực là xã miền núi vùng cao của huyện Tiên Yên, 100% là người dân tộc Sán Chỉ, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều. Để tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu về ý nghĩa, quyền lợi của cử tri trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho HĐND cùng cấp, từ nhiều ngày qua, trên hệ thống truyền thanh tại các nhà văn hóa thôn thường xuyên phát các bản tin tuyên truyền về bầu cử, một số bản tin còn được dịch sang tiếng Sán Chỉ giúp mọi người dân trong xã có thể hiểu và nắm được quyền, lợi ích của cử tri trong việc lựa chọn những người sẽ đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân xã. 

Về số lượng, cơ cấu, thành phần, HĐND xã Đại Dực sẽ thực hiện giới thiệu 70 người, để lựa chọn số lượng 19 đại biểu tham gia HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lý A Sinh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Đại Dực, cho biết: Tính đến ngày 14/3, chúng tôi đã tiếp nhận đầy đủ số lượng hồ sơ ứng cử HĐND xã theo quy định, 100% hồ sơ đảm bảo đúng quy định, đúng luật và đủ cơ cấu thành phần của Luật Bầu cử. Đến nay, tất cả hồ sơ ứng viên đã được chuyển cho MTTQ xã theo đúng quy trình.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đúng luật, Ban chỉ đạo bầu cử huyện Tiên Yên đã ban hành 6 kế hoạch, 10 quyết định, 3 thông báo và 8 công văn triển khai thực hiện cuộc bầu cử. Đến nay, toàn huyện đã thành lập 83 Ban bầu cử cấp xã với tổng số 747 thành viên. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 17/2, Thường trực HĐND huyện đã điều chỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được bầu và giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện với số lượng được bầu là 31 đại biểu.

Trong đó, số lượng đại biểu công tác tại các cơ quan Đảng là 6 người; số đại biểu công tác ở cơ quan chính quyền 5 người; đại biểu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 5 người; đại biểu thuộc LLVT 2 người; đại biểu đơn vị sự nghiệp 1; đại biểu doanh nghiệp 1 và đại biểu các xã, thị trấn là 11 người. Cơ cấu đại biểu nữ là 11 người, chiếm 35,5%; cơ cấu dân tộc 10 người, chiếm 32,3%; đại biểu dưới 40 tuổi 5 người, chiếm 16,1%; đại biểu ngoài Đảng 4 người, chiếm 12,5%; đại biểu tái cử 10 người, chiếm 31,3%. Cơ cấu tăng 1 đại biểu nữ sau hiệp thương lần 1; đại biểu dân tộc tăng 2 để đảm bảo tỷ lệ theo đúng quy định của luật định. Số lượng giới thiệu ứng cử HĐND huyện Tiên Yên khóa XX sau hiệp thương lần thứ nhất là 104 người gấp 3,3 lần so với số lượng được bầu, đảm bảo đúng tỷ lệ số lượng ứng cử theo luật định. 

Đối với HĐND cấp xã, sau điều chỉnh số lượng được giới thiệu ứng cử là 832 người, gấp 3,5 lần so với số lượng được bầu, giảm 54 người sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đảm bảo tỷ lệ cơ cấu theo luật định. Bà Hoàng Thị Thanh Thảo, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cho biết: Là đơn vị tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, từ ngày 1/3 đến nay cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử huyện luôn chủ động việc bố trí, cắt cử cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ các ứng viên đảm bảo đúng quy trình, đúng luật. Tất cả hồ sơ ứng cử đều hợp lệ. Hiện chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ ứng cử, tiểu sử tóm tắt và danh sách trích ngang đại biểu HĐND huyện cho Ủy ban MTTQ huyện để đảm bảo các bước trong quy trình bầu cử về giới thiệu nhân sự.

Cùng với chuẩn bị nhân sự, trong quá trình triển khai, các cơ quan liên quan đã tiến hành rà soát cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử, đặc biệt là nhà văn hóa để niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử phục vụ cho ngày bầu cử. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ đã rà soát, thực hiện khắc mới  12 con dấu của Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã; khắc bổ sung 54 con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh trên các hạ tầng truyền thông của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện. Đặc biệt, đã xây dựng thành các chuyên mục hỏi và đáp về bầu cử trong bản tin phát thanh hằng tuần và được phát đều đặn thông qua 119 cụm loa tại các nhà văn hóa thôn, khu phố. Tại cổng thông tin điện tử thành phần, huyện đã đăng tải tài liệu bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử, qua đó tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân cập nhật.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, cử tri trên địa bàn huyện Tiên Yên sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân vào các cơ quan dân cử, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành công tốt đẹp.

Xuân Thao

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản