Tin mới

Tỉnh Khánh Hoà phát động Phong trào " Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19"

(Mặt trận) -Sáng 9/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

 Chốt bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn phường Phước Hòa

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19” tỉnh, MTTQ tỉnh Khánh Hoà vận động các đoàn thể, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các Tổ tự quản thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để làm hạt nhân cho Phong trào; khuyến khích các mô hình hình thức hoạt động tự quản tương ứng ở cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy, các khu dân cư, áp dụng thực hiện phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo vệ và mở rộng vùng an toàn, vùng xanh.

Tổ tự quản trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có các nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại thôn, tổ dân phố; lập chốt kiểm soát tại các lối ra, vào thôn, tổ dân phố; kiểm tra, kiểm soát người ra vào thôn, tổ dân phố, đo thân nhiệt, thực hiện quy định “5K”, phối hợp xử lý các trường hợp không theo quy định về phòng, chống dịch. Hỗ trợ người dân giao - nhận, khử trùng hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại chốt kiểm soát. Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định…

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hoà có 969 thôn, tổ dân phố/136 xã, phường. Trong đó, có 198 thôn, tổ dân phố được đánh giá ở mức độ nguy cơ rất cao, 110 thôn, tổ dân phố nguy cơ cao, 489 thôn, tổ dân phố nguy cơ và 172 thôn, tổ dân phố bình thường.

Thúy Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản