Tin mới

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

(Mặt trận) -Trong 2 ngày 27 và 28-5, diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” đã có 1.076 sáng kiến, ý tưởng mới được các cấp, các ngành công nhận, áp dụng vào thực tiễn.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện hiệu quả. Thông qua cuộc vận động đã có 299 công trình, phần việc được thực hiện; huy động xã hội hóa được 64,9 tỷ đồng.

Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, khơi dậy được nguồn lực trong nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân với cộng đồng xã hội. Mặt trận các cấp vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 11,7 tỷ đồng (đạt 146% kế hoạch).

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, đã có 17.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết, mua sắm phương tiện sản xuất... Năm 2023, huyện không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm, chỉ còn 0,19%...

 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đánh giá cao thành tích của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phấn đấu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí đô thị văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy Thanh Trì trở thành quận giàu đẹp, văn minh...

 Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì khóa mới.

Tại đại hội, các đại biểu hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 61 người. Bà Trần Thị Vân, Chánh Văn phòng Huyện ủy Thanh Trì được tín nhiệm hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XVII.

N.P

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản