Tin mới

TP Hồ Chí Minh: Thực hiện nghiêm kết luận và kiến nghị sau giám sát của Mặt trận

(Mặt trận) -Sáng 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân về giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp” trên địa bàn TP HCM.

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Phú Yên: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Sông Cầu, Tây Hòa nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, thời gian qua, Thành phố chọn 9 đơn vị làm điểm tổ chức giám sát, bao gồm thành phố Thủ Đức, quận 1, 5, 7, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè.

Đồng thời, tổ chức giám sát 1 cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và 1 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp; giám sát 1 Đảng ủy cấp xã và 1 Chủ tịch UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, Thành phố còn chọn 6 đơn vị làm điểm Tổ chức “Hội nghị nhân dân”, bao gồm quận 3, 4, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân.

Đề cập đến kết quả công tác triển khai, theo ông Lý Ngọc Thạnh, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các địa phương nêu trên đã chủ trì tổ chức 31 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó: Giám sát các Ban xây dựng Đảng: 3 cuộc; các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận, huyện: 8 cuộc; Đảng ủy,  UBND phường, xã, thị trấn: 12 cuộc; giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu  UBND phường, xã, thị trấn: 8 cuộc.

Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm như việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch điều chuyển vị trí công tác viên chức, giáo viên; giám sát thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; thực hiện phát triển y tế cộng đồng, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn, trong đó chú trọng việc kiện toàn mạng lưới trạm y tế phường và vận hành trạm y tế lưu động trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị; công tác cải cách thủ tục hành chính; việc thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng về kinh tế đã có bản án; việc thực hiện cấp giấy căn cước công dân.

Trên cơ sở báo cáo của các đoàn giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện đã có báo cáo về kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát gửi các đơn vị được giám sát đề nghị khắc phục những thiếu sót, hạn chế theo yêu cầu của đoàn giám sát, đồng thời gửi Ban Thường vụ cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo các đơn vị được giám sát thực hiện nghiêm kết luận và kiến nghị sau giám sát của Mặt trận.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn đã tổ chức 159 cuộc giám sát, trong đó chỉ có Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 24, phường 28, quận Bình Thạnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát đối với Chi ủy chi bộ khu dân cư về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đánh giá, thời gian qua hệ thống Mặt trận của Thành phố đã thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn, chỉ đạo, đặc biệt là tại các đơn vị được chọn làm điểm. Qua đó, đã ghi nhận, xem xét và giải quyết ngay ý kiến đóng góp của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, lòng lề đường, vệ sinh môi trường, cung cách phục vụ của cán bộ, công chức trực tiếp nhận và tham mưu giải quyết hồ sơ của dân…

Tuy nhiên, theo bà Tô Thị Bích Châu, gần 1 năm triển khai thực hiện công tác này vẫn còn một số hạn chế nhất định. Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đề nghị, hệ thống MTTQ từng cấp của của Thành phố cần đánh giá, xem xét những nội dung tồn tại của mình để đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng hơn nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

QUỐC ĐỊNH

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản