Tin mới

TP.Cần Thơ:Nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Mặt trận) -Ngày 18-10-2021, Ðoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác Mặt trận quận Ninh Kiều 9 tháng năm 2021.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Đồng chí Nguyễn Trung Nhân phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra công tác Mặt trận quận Ninh Kiều. 

Trong 9 tháng qua, Ủy ban MTTQVN các cấp quận Ninh Kiều và các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận các cấp trong quận phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; huy động các nguồn lực hơn 11 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận các cấp trong quận triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với xây dựng phường văn minh. Ngoài ra, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong quận còn phối hợp vận động, chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, như tặng quà, xây dựng và sửa chữa nhà ở…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Trung Nhân đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQVN các cấp quận Ninh Kiều. Ðồng chí đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp trong quận chuẩn bị sơ kết, tổng kết các hoạt động năm 2021 và xây dựng dự thảo chương trình phối hợp hành động năm 2022; phối hợp triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến công tác Mặt trận; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ðồng thời tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình về xây dựng phường văn minh đô thị; huy động các nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, bị ảnh hưởng dịch bệnh. Mặt trận cần nâng cao vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị trong tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia góp ý phát triển kinh tế - xã hội địa phương; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ tổ chức 2 đoàn sẽ kiểm tra công tác Mặt trận ở các quận, huyện còn lại, dự kiến kết thúc vào ngày 22-10-2021.

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản