Tin mới

TPHCM có 41 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM là người ngoài Đảng

(Mặt trận) -Ngày 15-3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TPHCM) cho biết, trong 227 hồ sơ ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM có 41 hồ sơ là người ngoài Đảng tham gia ứng cử.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất đã biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, trong 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH, có 18 hồ sơ là người ngoài Đảng (chiếm 33%); trong 173 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TPHCM, có 23 hồ sơ là người ngoài Đảng (chiếm 13%).

Có 16 hồ sơ ứng cử ĐBQH mà người ứng cử là nữ giới (30%), 8 hồ sơ là người dưới 40 tuổi (15%). Con số này ở hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TPHCM lần lượt là 58 hồ sơ (34%), 29 hồ sơ (17%).

Có 15 người (28%) tái ứng cử, 16 người (30%) tự ứng cử ĐBQH và 51 người (29%) tái ứng cử, 13 người tự ứng cử HĐND TPHCM.

Về trình độ của người ứng cử, có 96% người ứng cử ĐBQH có trình độ đại học, trên đại học; tỷ lệ này đối với người ứng cử ĐB HĐND TPHCM là 97%.

Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ đã khép lại sau 17 giờ ngày 14-3 theo quy định. Hồ sơ người ứng cử sau đó được bàn giao sang Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trước đó, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 9-2 đã thống nhất giới thiệu 45 ĐB ứng cử ĐBQH; 106 ĐB ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. TPHCM phấn đấu ĐB phụ nữ đạt trên 38%; ĐB là người ngoài Đảng không thấp hơn 10; ĐB dưới 40 tuổi phấn đấu đạt trên 16%. Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên ĐB HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử.

Theo kế hoạch, vào ngày 18-3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử. Trước ngày 19-3, TPHCM sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên ĐBQH về Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Số đơn vị bầu cử ĐBQH tại TPHCM là 10 đơn vị, sẽ bầu ra 30 ĐBQH vào ngày 23-5. Số đơn vị bầu cử ĐB HĐND TPHCM là 32 đơn vị, sẽ bầu 95 ĐB HĐND TPHCM.

Vào ngày 18-3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử.

Trước ngày 19-3, TPHCM sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên ĐBQH về Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Số đơn vị bầu cử ĐBQH tại TPHCM là 10 đơn vị, sẽ bầu ra 30 ĐBQH vào ngày 23-5. Số đơn vị bầu cử ĐB HĐND TPHCM là 32 đơn vị, sẽ bầu 95 ĐB HĐND TPHCM.

Theo Báo SGGP

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản