Tin mới

TPHCM: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp hồ sơ ứng cử, giới thiệu ứng cử

(Mặt trận) - Tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp hồ sơ ứng cử, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban Bầu cử Thành phố) tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Bầu cử Thành phố, diễn ra chiều 23/2.

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ huyện Kon Rẫy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam TP Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Bắc Kạn: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì Phiên họp. 

Nhấn mạnh đến trọng tâm các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử thời gian tới, bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng, Ủy ban Bầu cử và Sở Nội vụ Thành phố cần phối hợp chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử, giới thiệu ứng cử như hướng dẫn, công bố công khai về hồ sơ ứng cử, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chuẩn bị phòng tiếp nhận hồ sơ và phân công cán bộ thường trực tiếp nhận hồ sơ… không phân biệt, gây khó khăn với người nộp hồ sơ.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự phiên họp thứ 2, bà Nguyễn Thị Lệ nhất trí về kế hoạch Ủy ban Bầu cử Thành phố sẽ họp giao ban thường kỳ hằng tuần từ nay đến khi tổ chức bầu cử; đề nghị các tiểu ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, họp, giao ban… Đồng thời, bà Lệ yêu cầu các Tiểu ban chuyên môn của Ủy ban Bầu cử Thành phố quan tâm nghiên cứu, tìm giải pháp thống nhất nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử; xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ủy ban Bầu cử Thành phố về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn…

Trong thời gian tới, Ủy ban Bầu cử Thành phố và các Tiểu ban, Ủy ban Bầu cử cấp quận, huyện và thành phố Thủ Đức sẽ tập trung triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch đã đề ra, trong đó trọng tâm là các công việc liên quan đến công bố đơn vị bầu cử; thành lập Ban Bầu cử; tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử; tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp…

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến. 

Các đại biểu tham dự Phiên họp cũng nhất trí cho rằng, thời gian qua, Ủy ban Bầu cử Thành phố đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, cơ bản đảm bảo tiến độ của kế hoạch bầu cử theo quy định. Trong đó, các Tiểu ban đã hoàn thành kế hoạch và chủ động xác định đầu việc, phần việc trọng tâm, cấp bách trong lộ trình để tham mưu cho Ủy ban Bầu cử Thành phố. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đúng luật, đúng thời gian quy định.

Tại cuộc bầu cử sắp tới, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa mới (trong đó có 15 đại biểu từ Trung ương giới thiệu) và 95 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri tại 16 quận của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bầu 2 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cử tri thành phố Thủ Đức sẽ bầu 3 cấp, gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Thủ Đức. Cử tri tại 63 xã, thị trấn thuộc 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè sẽ bầu 4 cấp là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản