Tin mới

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

(Mặt trận) -Vừa qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội hiệp thương cử 61 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long, nhiệm kỳ 2024 - 2029, 19 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Đinh Thanh Quân được hiệp thương cử  giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt trước Đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh; Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy Càng Long; Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Càng Long; Nguyễn Văn Triều, Chủ tịch HĐND huyện Càng Long; Huỳnh Công Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Huyện ủy qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo, 226 đại biểu chính thức tham dự đại hội…

Đại hội tập trung đánh giá toàn diện những ưu điểm, khuyết điểm, phân tích, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn qua 05 năm thực hiện Chương trình hành động Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX; tập trung thảo luận chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Điều lệ MTTQ Việt Nam bổ sung, sửa đổi; văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Khát vọng - Phát triển” và phương châm “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chia sẻ yêu thương; xây dựng mặt trận vững mạnh, góp phần đưa huyện Càng Long phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Càng Long lần thứ X xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: tiếp tục phát huy vai trò của UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy quyền dân chủ của Nhân dân.

Đại hội nhất trí cao báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029; chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long nhiệm kỳ 2024 - 2029 tập trung những nội dung: tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của MTTQ huyện.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuấn Thanh biểu dương những thành tích UBMTTQ Việt Nam huyện khóa IX đạt được; đồng thời, chân thành cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ và đồng hành cùng với Mặt trận huyện trong các hoạt động của nhiệm kỳ qua, góp phần vào những thành quả chung của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Đề nghị thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện nâng chất lượng thị trấn văn minh, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, nhất là cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện để triển khai thực hiện góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy đề ra.

Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hình thức giám sát và phản biện xã hội, trong đó chú trọng giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, nguồn cán bộ được quy hoạch của huyện; góp ý và phản biện đối với dự thảo văn bản của cơ quan Nhà nước cùng cấp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận; đồng thời, chú trọng theo dõi việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận theo quy định.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga ghi nhận và biểu dương những thành tích UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đề nghị nhiệm kỳ tới, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành liên quan, vận động các tầng lớp Nhân dân trong huyện thực hiện các chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước, các chủ trương về dân chủ và công bằng xã hội.

Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo vệ các lợi ích thiết thực và hợp pháp của người dân, quan tâm đến người nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở; thực hiện đoàn kết từ mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, ấp, khóm đến xã, thị trấn, mỗi tổ chức, đơn vị; tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Đại hội hiệp thương cử 61 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long, nhiệm kỳ 2024 - 2029, cử 19 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên. Đồng chí Đinh Thanh Quân được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dịp này, UBND huyện Càng Long tặng 45 giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 và hoàn thành xuất sắc công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

N.B

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản