Tin mới

Trà Vinh: Đảm bảo quy trình và các mốc thời gian về công tác bầu cử

(Mặt trận) - “Cũng như các địa phương khác trong cả nước, từ khi triển khai thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay Trà Vinh đã triển khai, hướng dẫn nhiều phần việc quan trọng liên quan đến công tác bầu cử” - đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh với báo chí.

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Lạng Sơn: Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết

PV: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã chuẩn bị thế nào về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Triết: Thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng ở Trung ương, đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã cụ thể hóa nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc phối hợp thành lập và tham gia tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai vào chiều ngày 18/3 để thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời bàn kế hoạch về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Ông đánh như thế nào về chất lượng những người ứng cử?

- Qua công tác giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như qua hồ sơ ứng cử mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận được từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, chúng tôi thấy chất lượng của những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 là rất cơ bản. Trong 9 người được lập danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV (chưa tính 2 người của Trung ương giới thiệu về), qua Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai có 5 người trình độ trên đại học, 4 người trình độ đại học.

Còn với đại biểu HĐND khoá X này với 86 người ứng cử thì có 46 người chiếm gần 50% đại biểu có trình độ trên đại học và 41 người có trình độ đại học. Các đại biểu ứng cử cũng nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri ở nơi công tác; không có người ứng cử nào có vấn đề cần phải xác minh do cử tri đặt ra tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc.

Trong 9 người được lập danh sách sơ bộ ứng cử ĐBQH khóa XV của tỉnh Trà Vinh có 4 nữ (chiếm 44,44%), 4 người dân tộc Khmer (chiếm 44,44%), 4 người dưới 40 tuổi (chiếm 44,44%) và 2 người tái cử (chiếm 22,22%).

Trong 86 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X có 28 nữ (chiếm 32,55%), 24 người dân tộc Khmer (chiếm 27,9%), 19 người dưới 40 tuổi (chiếm 22,09%), 26 người tái cử (chiếm 53,06% so với số đại biểu đương nhiệm), 13 người ngoài Đảng (chiếm 15,11%).

Theo quy định, Trà Vinh sẽ có 6 ĐBQH được bầu trong tổng số 10 người ứng cử (8 người do địa phương giới thiệu, 2 người do Trung ương giới thiệu) và bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 83 người ra ứng cử.

Để hoàn thành tốt công tác bầu cử trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

- Trong công tác bầu cử, chúng tôi luôn nghiêm túc quán triệt và thực hiện các phần việc theo quy trình và các mốc thời gian quan trọng được quy định. Chiều ngày 22/3, chúng tôi đã tổ chức triển khai kế hoạch và hướng dẫn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trong tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X về công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 đến 13/4 theo quy định.

Trong thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với UBND ở các đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử; phối hợp kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động; sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trân trọng cảm ơn ông!

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản