Tin mới

Trà Vinh: Hội nghị giao ban về chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư”

(Mặt trận) - Ngày 29/3, tại huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) diễn ra hội nghị giao ban công tác Mặt trận quí I giữa Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban công tác Mặt trận”. Ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh và các Phó Chủ tịch cùng chủ trì hội nghị.

MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện tốt 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Chủ trì Hội nghị 

Theo báo cáo đề dẫn của hội nghị, toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 756 Ban CTMT ở khu dân cư; cơ cấu tổ chức cơ bản đáp ứng theo yêu cầu (670/756 Trưởng ban là Chi ủy viên, còn lại là đảng viên). Hoạt động của các Ban CTMT thời gian qua đúng theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và đạt hiệu quả (kết quả đánh giá năm 2022 có 298/756 Ban hoàn thành xuất sắc, 448 Ban hoàn thành tốt, 10 Ban hoàn thành), tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền, các chương trình của MTTQ Việt Nam; thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy Đảng và UBMTTQ Việt Nam cấp xã, động viên Nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận của xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng hoạt động của một số Ban CTMT còn hạn chế, nhất là tổ chức sinh hoạt lệ chưa đảm bảo yêu cầu, không duy trì thường xuyên; nội dung, hình thức chưa phong phú, thiếu linh hoạt; chất lượng sinh hoạt chưa theo kịp tình hình mới... Từ thực trạng đó, đại biểu hội nghị đã tập trung thảo luận và trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung thiết thực, không chỉ xung quanh chủ đề hội nghị mà còn bàn nhiều vấn đề trọng tâm khác về công tác Mặt trận.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Triết ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, thảo luận của đại biểu; các ý kiến phát biểu có sự tập trung, bám vào trọng tâm của chủ đề, khái quát được thực trạng hoạt động của Ban CTMT, nhất là phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của Ban CTMT trong thời gian tới, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh yêu cầu lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức Mặt trận về tổ chức và chức năng của Ban CTMT theo Điều lệ MTTQ Việt Nam; đồng thời thường xuyên theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Ban CTMT. Xem việc nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ Ban CTMT nói riêng, hoạt động của Ban CTMT nói chung là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm góp phần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đến năm 2025 theo Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, phối hợp rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức Ban CTMT đảm bảo theo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn quy định; hướng dẫn các Ban CTMT xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Mặt trận Trung ương; đặc biệt là duy trì sinh hoạt lệ định kỳ theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong tổ chức sinh hoạt cần chú trọng đến thành phần tham dự, hình thức và nội dung, việc tham gia trao đổi của các thành viên kết hợp với nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; sau sinh hoạt có tổng hợp, báo cáo về Mặt trận cấp trên để theo dõi chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Triết cũng lưu ý và yêu cầu các thành viên trong Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Mặt trận cấp huyện, cấp xã phải chủ động sắp xếp công việc, tranh thủ thời gian đi tham dự sinh hoạt lệ định kỳ tại các địa phương, khu dân cư theo địa bàn phụ trách để vừa nắm bắt tình hình, vừa kịp thời trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho cơ sở; đồng thời thực hiện tốt các yêu cầu đối với người tham dự sinh hoạt theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đây là hội nghị giao ban lần thứ nhất được tổ chức sau khi được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất về mặt chủ trương. Hội nghị cũng đã thống nhất trao quyền đăng cai tổ chức hội nghị giao ban lần thứ hai cho Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú; dự kiến diễn ra vào quí III năm 2023.

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản