Trà Vinh: Khối thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua năm 2022

(Mặt trận) - Chiều ngày 16/02, Khối thi đua số 4 (gồm: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh) hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Lâm Đồng: Huy động gần 5,9 tỷ đồng vào Quỹ Xóa nghèo năm 2023

Quảng Ninh: Các chương trình mục tiêu quốc gia đều hướng tới hạnh phúc của người dân

MTTQ TP Từ Sơn hướng mạnh hoạt động về cơ sở

Ông Nguyễn Văn Triết bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 4 và tặng hoa cho đại diện đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số 4 năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 4; ông Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn, đơn vị Khối phó Khối thi đua số 4 cùng chủ trì hội nghị.

Tổng kết công tác thi đua năm 2021, dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các đơn vị trong khối thi đua đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua; nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả thi đua, các đơn vị trong khối đã thống nhất bình xét, trình UBND tỉnh tặng cờ thi đua (đơn vị dẫn đầu khối) đối với đơn vị Tỉnh Đoàn, tặng bằng khen 02 đơn vị: Hội Cựu chiến binh tỉnh và  Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thông qua giao ước thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022, ngoài 03 tiêu chí thi đua cơ bản: thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan MTTQ và các đoàn thể; thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, đại diện các đơn vị thành viên trong khối còn thảo luận cụ thể để có điểm thưởng, điểm trừ để phong trào thi đua trong khối thật sự là đòn bẩy, động lực cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong số các điều kiện, nội dung thi đua được điểm thưởng, có nội dung: hoạt động của đơn vị vượt mức, vượt chỉ tiêu đăng ký; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả nổi bật trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua thống nhất đề cử cơ quan Tỉnh Đoàn làm Khối trưởng, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là Khối phó Khối thi đua số 4 năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản