Tin mới

Trà Vinh: Ký kết Chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

(Mặt trận) - Ngày 10/4, ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh và ông Dương Huy Phong, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh chủ trì buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Mục đích của việc ký kết Chương trình phối hợp nhằm thông qua đây tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội…

Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, nhất là hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên giám sát các cơ quan có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, giám sát người được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và các hoạt động khác liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Định kỳ hằng năm hai bên có hình thức phù hợp tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện và sau 03 năm, 05 năm tiến hành tổ chức tổng kết đánh giá Chương trình phối hợp và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản