Tin mới

Trà Vinh: Ký kết phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Mặt trận) -Sáng 09/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức ký kết phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ huyện Kon Rẫy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam TP Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Bắc Kạn: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh và Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện ký kết phối hợp. 

Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và thực hiện ký kết phối hợp.

Chương trình ký kết nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 24/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức và hành động về ý thức, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định giảm nghèo bền vững góp phần quan trọng tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước và của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về giảm nghèo trong cộng đồng dân cư. Tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan cùng cấp để tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

 

 

Các nội dung triển khai thực hiện sau ký kết phối hợp gồm:

(1) Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Chương trình;

(2) Huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo giảm nghèo bền vững, trong đó,vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội như: triển khai các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hỗ trợ nhà đại đoàn kết, vật tư sản xuất cho người nghèo, thăm, tặng quà Tết cho trẻ em nghèo, thành viên khác thuộc hộ nghèo. Phối hợp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình an sinh xã hội, trong đó tập trung giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao;

(3) Triển khai xây dựng thực hiện các mô hình giảm nghèo như: hướng dẫn địa phương xây dựng các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững, tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả nhằm hỗ trợ người nghèo có việc làm, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động các hộ nghèo tham gia các dự án, mô hình giảm nghèo để cùng nhau phát triển kinh tế, hạn chế tái nghèo và thoát nghèo bền vững...

 

 

Ngoài ra, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác giảm nghèo; tổ chức hội thảo về xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo...

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo 02 đơn vị nhấn mạnh: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, XDNTM. Quá trình thực hiện chương trình phối hợp, 02 đơn vị quan tâm tháo gỡ khó khăn, chú trọng giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống.

Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các chính sách nhằm hỗ trợ hiệu quả các đối tượng yếu thế, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong thực hiện các chính sách chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Báo Trà Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản