Trà Vinh triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

(Mặt trận) -Ngày 5/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Gần 600 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tham dự hội nghị.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

TP. Phổ Yên (Thái Nguyên): Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết

 

Các đại biểu được phổ biến các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như: các chỉ thị về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử; các nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu; nghị quyết hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; hướng dẫn công tác nhân sự, giải quyết tố cáo, khiếu nại; các thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử…

Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh cũng phổ biến các văn bản của tỉnh về công tác bầu cử, lịch trình thời gian và các công việc cụ thể, hướng dẫn làm hồ sơ đại biểu…

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 23/5/2021. Theo kế hoạch, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Trà Vinh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ là 6 đồng chí, trong đó 2 đại biểu được Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú tại địa phương; phấn đấu ứng cử viên nữ đạt 35% trở lên, người dân tộc Khmer đạt 20% trở lên... 

Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh gồm 50 đồng chí. Tỉnh phấn đấu, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đạt cơ cấu chung: dưới 40 tuổi không thấp hơn 15%; nữ chiếm ít nhất 35%; người dân tộc thiểu số chiếm 20%...

Tỉnh Trà Vinh có cơ cấu Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân; còn ở cấp huyện Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân; ở cấp xã Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
Ngày 19/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh sẽ sơ kết bước cuối cùng về công tác chuẩn bị bầu cử. Cử tri trong tỉnh được phát thẻ cử tri vào hạn chót là ngày 21/5.

Thanh Hòa 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản