Trà Vinh: Triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) -Sáng 20/9, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

 Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tài chính, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; đại diện UBMTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triết nhấn mạnh: năm 2024 là năm diễn ra đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân.

Để đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp đạt kết quả tốt, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu MTTQ các cấp cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Thông qua đại hội, UBMTTQ Việt Nam các cấp đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; tiến hành hiệp thương cử UBMTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Triết mong rằng các địa phương tổ chức đại hội phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác; phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, khát vọng, phát triển của tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp và Nhân dân; đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

 Đồng chí Nguyễn Văn Triết phát biểu tại hội nghị.

 Hội nghị triển khai, quán triệt một số nội dung quan trọng gồm: Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Công văn số 682-CV/TU, ngày 12/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT, ngày 28/7/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; củng cố Ban Công tác mặt trận ấp, khóm; Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã; nội dung đại hội MTTQ; cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu dự đại hội cấp mình và đại hội cấp trên trực tiếp; thời gian tổ chức đại hội; tổ chức phát động phong trào thi đua và tuyên truyền đại hội; kinh phí tổ chức đại hội...

Theo kế hoạch, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến chọn 02 xã làm điểm chỉ đạo đại hội cấp xã gồm: xã Long Toàn (thị xã Duyên Hải), thuộc cụm các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và huyện Trà Cú; xã Nhị Long (huyện Càng Long) thuộc cụm các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Càng Long và thành phố Trà Vinh. Sau đại hội điểm chỉ đạo của từng cụm, tiến hành họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội đại trà.

Thời gian đại hội điểm cấp xã của tỉnh (xã Long Toàn và Nhị Long) hoàn thành trước ngày 20/3/2024; xã điểm của huyện hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/3/2024. Các xã còn lại tổ chức đại hội hoàn thành trong tháng 4/2024.

Đối với đại hội cấp huyện, dự kiến, tỉnh chọn huyện Châu Thành làm điểm chỉ đạo đại hội và tổ chức đại hội hoàn thành trước ngày 31/5/2024. Các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh tổ chức đại hội hoàn thành trong tháng 6/2024.

Theo Báo Trà Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản