Tin mới

Trà Vinh: Vận động hơn 9,5 tỷ đồng ủng hộ Covid-19 và phòng chống hạn mặn

(Mặt trận) - Ngày 28/7, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh khóa IX tổ chức hội nghị lần thứ 5 để sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phòng, chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19.

Phát động kêu gọi, vận động hơn 9,5 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) ủng hộ cho công tác PCDB Covid-19 và khắc phục, hạn mặn trong tỉnh; khởi công xây dựng 175 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo người cao tuổi khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 07 tỷ đồng (công trình chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần thứ XI), triển khai hỗ trợ chính sách cho 471 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội nhằm cải thiện mức sống cho các đối tượng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tổ chức 11 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc sử dụng nguồn kinh phí phân bổ trong công tác PCDB Covid-19 và vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tích cực và nỗ lực tham gia vào công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự cán bộ Mặt trận sau Đại hội cấp cơ sở,...

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết yêu cầu, Mặt trận các cấp từ nay cuối năm 2020 cần tiếp tục theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hội viên và đoàn viên, nhất là về tình hình trước, trong và sau Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và cấp tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; chủ động tham gia công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn nhằm tăng cường củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc,...

Dịp này, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh trao tặng 23 Bằng khen cho 19 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PCDB Covid-19 và khắc phục hạn, mặn năm 2020.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản