Tin mới

Trao sinh kế giúp hộ khó khăn thoát nghèo

(Mặt trận) -Xác định việc đối thoại, tìm giải pháp và hỗ trợ sinh kế theo nhu cầu của từng hộ nghèo là “chìa khóa” để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả, thời gian qua, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị luôn linh động trong việc trao hỗ trợ sinh kế giúp người dân có việc làm, tạo thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Trao bò giống hỗ trợ sinh kế cho người nghèo tỉnh Quảng Trị.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hảo, trú thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cửa và phát triển kinh tế. Nhờ có sự hỗ trợ đó mà gia đình bà Hảo đã vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh việc sửa nhà, gia đình bà cũng được MTTQ huyện hỗ trợ kinh phí để nuôi gà, vịt và trồng rau trong vườn giúp trang trải cuộc sống.

Ông Nguyễn Quý Hợi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cam Hiếu cho biết, trong những năm qua việc hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người khó khăn và đặc biệt là các hộ khó khăn về nhà ở được xã đặc biệt coi trọng. Các hộ khó khăn đã được MTTQ và các hội đoàn thể rà soát, bình xét lựa chọn những hộ nghèo, đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ; đảm bảo điều kiện cho vay một cách phù hợp.

Không chỉ riêng gia đình bà Hảo mà còn rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cũng như trong phát triển kinh tế từ nguồn Quỹ Vì người nghèo.

Xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch chăm lo cho người nghèo, trong đó chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động giảm nghèo, tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ tham gia xây dựng nhà Đại đoàn kết, phát triển các tín dụng ưu đãi đối với người nghèo.

Để động viên, khuyến khích các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi thư kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ Quỹ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền hưởng ứng ủng hộ Tháng cao điểm Vì người nghèo.

Từ số tiền huy động được, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, sửa chữa nhà và hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo. Ngoài ra còn hỗ trợ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, dịch họa… trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị cho biết, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, sự thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân nên công tác chăm lo cho người nghèo đã được xã hội hóa, phát huy được nguồn lực vốn có trong mỗi địa phương, dòng họ theo phương châm lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân.

Các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh xác định việc thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo và vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chăm lo cho đoàn viên, hội viên nghèo nói riêng và người nghèo trong toàn xã hội nói chung.

TUỆ PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản