Tin mới

Trí thức, kiều bào góp ý, hiến kế xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh

(Mặt trận) - Sáng ngày 10/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề “Trí thức, kiều bào góp ý, hiến kế để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật TP.HCM, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và 28 vị trí thức, kiều bào tiêu biểu của Thành phố.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Quang cảnh Hội nghị

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố mong muốn thông qua Hội nghị này nhằm gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi những hiến kế, góp ý của người Việt Nam ở nước ngoài đối với những nội dung, giải pháp xây dựng và phát triển Thành phố; đề xuất các chính sách để phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến góp ý của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.

Hội nghị đã lắng nghe 12 ý kiến phát biểu tại chỗ và 1 ý kiến bằng văn bản; các vị trí thức, kiều bào đã tập trung đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình trọng điểm của Thành phố; góp ý các cơ chế, chính sách để Thành phố phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; giải pháp thực hiện nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, xây dựng Thành phố trở thành thành phố thông minh; đề xuất những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ; tư vấn, phản biện các chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng; các giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân trân trọng ghi nhận những góp ý, hiến kế của các vị trí thức, kiều bào tại Hội nghị; thông tin khái quát một số nội dung quan trọng của Thành phố trong thời gian tới, gồm quản lý đầu tư; tài chính ngân sách; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP.HCM; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của TP.HCM và thành phố Thủ Đức.

Trong thời gian qua, những hoạt động tích cực của trí thức, kiều bào đã góp phần tạo nên một cộng đồng lớn mạnh, cùng chung tay xây dựng Thành phố ngày một năng động, phát triển bền vững và toàn diện. Thành phố kỳ vọng các chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục tham gia vào hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM nhằm xây dựng và phát triển Thành phố sớm trở thành đô thị thông minh, đúng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản