Tin mới

Triển khai mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” tại thành phố Bắc Ninh

(Mặt trận) -Ngày 31-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh triển khai mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” tại khu phố Đương Xá 3, phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh). Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm để triển khai nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Ban Công tác Mặt trận, Ban Quản lý và các Chi hội đoàn thể khu phố Đương Xá 3 ký cam kết thực hiện mô hình.

Mô hình nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khu phố văn minh, hiện đại, được triển khai với 5 nội dung cụ thể: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; động viên nhân dân phát huy dân chủ trong xây dựng đô thị văn minh, hoạt động tự quản ở cộng đồng; vận động nhân dân đóng góp xây dựng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng ngày càng xanh - sạch - đẹp; định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận, Ban Quản lý và các Chi hội đoàn thể khu phố.

Triển khai mô hình, định kỳ mỗi tháng 1 lần Ban Công tác Mặt trận khu phố tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình; tổ chức sơ kết vào dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu phố diễn ra vào tháng 11-2022; tổ chức tổng kết vào tháng 11-2023.

Phương Mai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản