Trùng Khánh (Cao Bằng) hỗ trợ 864 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

(Mặt trận) -Thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, năm 2020, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ 864 triệu đồng xây dựng 24 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.

Biên Hòa: Tăng cường giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

MTTQ Hải Phòng: Tập hợp, đoàn kết các lực lượng xây dựng đồng thuận xã hội

Phú Thọ: Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam giữa nhiệm kỳ và Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX

 Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trùng Khánh bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo xã Lăng Hiếu (Trùng Khánh).

Trong đó, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 16 nhà, mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà; nguồn quỹ của huyện hỗ trợ xây dựng 4 nhà, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; Quỹ "Xây dựng Nông thôn mới" hỗ trợ xây dựng 4 nhà, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Đến nay đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 22 nhà, số còn lại đang tiếp tục xây dựng và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện phát động ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" trên 110 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị, trường học ủng hộ trên 240 triệu, đến nay, đã vận động ủng hộ trên 350 triệu đồng. Vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên 142 triệu đồng...

V.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản