Tuyên Quang: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

(Mặt trận) -Chiều 1-3, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử; làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ các huyện, thành phố.

Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Tân (Bình Thuận): Chú trọng công tác an sinh xã hội

Hậu Giang: Khơi dậy tấm lòng nhân ái, chăm lo cho người nghèo

Quảng Ngãi: Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

 Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã được thông báo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về số lượng, thành phần, cơ cấu những người được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, toàn tỉnh được bầu 55 đại biểu. Trên cơ sở dự kiến phân bổ thành phần, số lượng, cơ cấu do thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị, hội nghị hiệp thương đã thống nhất số người được giới thiệu ứng cử là 110 người, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Các đại biểu cũng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ hướng dẫn các nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi về những nội dung, những thủ tục còn băn khoăn, vướng mắc trong việc giới thiệu đại biểu, làm hồ sơ ứng cử... Qua đó, kịp thời tháo gỡ, giải đáp để đảm bảo việc giới thiệu người ứng cử  HĐND tỉnh  đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, thời gian, đúng quy định của luật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử rất quan trọng để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và để lập danh sách sơ bộ người ứng cử theo quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị còn những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phải có những trao đổi cụ thể để triển khai các bước theo đúng quy trình hướng dẫn.

Ngọc Hưng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản