Tuyên Quang: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

(Mặt trận) -Chiều 9-6, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang…

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tiến hành được 12.135 cuộc góp ý đối với các tổ chức Đảng về các nội dung trọng tâm như: góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ các cấp; góp ý 3.721 ý kiến định kỳ đối với đảng viên tại nơi cư trú; tham gia góp ý 9.600 ý kiến đối với chính quyền các cấp trong tỉnh.

Từ năm 2014 đến năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 853 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân. Cấp ủy các cấp đã tiếp nhận và xử lý 15.856 ý kiến. Năm 2022, MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức 3 hội nghị lấy ý kiến của người dân tham gia vào các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh… Qua đó, đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng đã nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị ban hành văn bản mới để tăng cường vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, tập trung vào việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Các ban, ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với Ủy ban MTTQ để nội dung này ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn.

Theo Báo Tuyên Quang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản