Tin mới

Tuyên Quang: Triển khai quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

(Mặt trận) -Chiều 22-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp số 10/CtrPH-MTTW-NHCS ngày 23-12-2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyền truyền phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Qũy Vì người nghèo các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó, tập trung huy động các nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động và triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được MTTQ và các tổ chức chính trị -  xã hội các cấp trong tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quan tâm thực hiện.

Việc triển khai chương trình phối hợp hết sức cần thiết, là một giải pháp để giúp đỡ cho người nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị này hai cơ quan bám sát vào các nhiệm vụ trong Kế hoạch phối hợp, cụ thể hoá từng nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn tại tỉnh và thực hiện tốt các nội dung phối hợp.

Đồng chí đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở việc thực hiện các công đoạn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đối với MTTQ và Ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thành phố cần căn cứ vào đặc điểm tình hình của mỗi địa phương, tăng cường công tác phối hợp, có những cách làm hiệu quả để thực hiện kế hoạch phối hợp đạt hiệu quả cao. Qua đó phát huy ý nghĩa, hiệu quả góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ cho người nghèo yếu thế trong xã hội vươn lên, để có cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Theo Báo Tuyên Quang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản