Ứng cử viên ĐBQH tỉnh Lào Cai có người dân tộc Mông và dân tộc Tày

(Mặt trận) - Sáng 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyên Quang làm mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà ở cho hộ nghèo

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Quang cảnh hội nghị. 

Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp triển khai các kế hoạch về tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Từ ngày 21/3-12/4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn tổ chức 12 hội nghị cử tri. Tổng số cử tri có mặt là 1.002/1.700 cử tri được mời. Các hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đều tiến hành đúng trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định hiện hành. Các ý kiến tham gia, đóng góp của cử tri đều chân thành, cởi mở, dân chủ, đúng luật đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đều nhất trí 100%; không có ý kiến khiếu nại hay các vụ việc cử tri nêu lên phải xác minh đối với người được giới thiệu ứng cử.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã chủ động chuẩn bị các điều kiện và dự kiến danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XV để trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Tiếp đó, đại biểu nghe tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang cư trú, công tác tại tỉnh Lào Cai gồm 8 người.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết, nhất trí 100% danh sách 8 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang cư trú, công tác tại tỉnh Lào Cai, gồm 6 nam, 2 nữ; cơ cấu dân tộc: 5 người dân tộc Kinh, 2 người dân tộc Mông và 1 người dân tộc Tày.

Hội nghị đã thông qua Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Kế hoạch liên tịch tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

*Hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI

Cũng trong sáng 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả tình hình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp triển khai các kế hoạch về tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai. Từ ngày 21/3-12/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 106 hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri. Tổng số cử tri có mặt là 8.600/10.851 cử tri được mời; 120 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có tên trong danh sách sơ bộ và đại diện cơ quan của người ứng cử có mặt dự hội nghị. Các hội nghị cử tri nơi cư trú tiến hành đúng các trình tự, thủ tục, thời gian và nội dung theo quy định, hướng dẫn hiện hành. Các ý kiến tham gia, đóng góp của cử tri đều chân thành, cởi mới, dân chủ, đúng luật đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Kết quả, có 115/120 người ứng cử đạt tín nhiệm 100%, 5/120 người ứng cử đạt tín nhiệm từ 85%-97%.

Tiếp đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tờ trình danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 93 người.

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, biểu quyết nhất trí 100% danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 92 người; trong đó, 54 nam và 38 nữ; cơ cấu dân tộc gồm: Dân tộc Kinh, Dao, Giáy, Hà Nhì, Mông, Mường, Nùng, Phù Lá, Tày; 14 người ngoài Đảng.

Hội nghị đã thông qua biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản