Tin mới

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

(Mặt trận) -Sáng 18/3/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tham dự có bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Phó Trưởng Ban công tác phía Nam Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch HĐND Tỉnh/Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, UVBTVTU/Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh/Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh; ông Lê Thành Công, UVBTVTU/Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch  Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh/Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Tỉnh, Sở Nội vụ; cùng 48 đại biểu là Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí cao về cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn của những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương gồm 11 người (chưa kể 04 người do Trung ương giới thiệu). Trong đó, cơ cấu kết hợp, nữ 07 người (63,6%), trẻ tuổi 04 người (36,36%), ngoài Đảng 01 người (09%), tái cử 03 người (27%). Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp được bầu là 08 đại biểu.

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách sơ bộ gồm 100 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cơ cấu kết hợp, nữ 39 người (39%), trẻ tuổi 26 người (26%), ngoài Đảng 11 người (11%), tái cử 27 người (27%), người theo tôn giáo 03 người (3%). Theo đó, tổng số đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp được bầu là 58 đại biểu.

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian sau tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai đến 09/4/2021.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản