Tin mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội: Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2024

(Mặt trận) -Ngày 28/2, tại quận Long Biên, Cụm thi đua số 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn dự hội nghị.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Năm 2024, Cụm thi đua số 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận Long Biên (đơn vị Cụm trưởng), Hai Bà Trưng (đơn vị Cụm phó), Đống Đa, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình ký kết giao ước thi đua.

Trong đó xác định, tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung chủ đề công tác năm 2024 của TP và chủ đề của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn trong năm 2024;

Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029....

 Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2024

Theo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thi đua - khen thưởng của Cụm thi đua số 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội năm 2024, mỗi quận có ít nhất 1 mô hình tiêu biểu “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc”…; có ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp TP Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; mỗi quận tổ chức giám sát chuyên đề ít nhất từ 2 cuộc trở lên; ít nhất 2 cuộc phản biện xã hội trở lên…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn đề nghị, việc tổ chức các phong trào thi đua của Cụm thi đua trong thời gian tới bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của TP và quận. Khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, công bằng có tác dụng giáo dục, nêu gương, chú trọng quan tâm khen thưởng các tấm gương, mô hình tại cơ sở.

Ngoài ra, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu nội dung trong kế hoạch thi đua bám sát Kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đặc biệt, chuẩn bị tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

N.P

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản