Tin mới

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Yên: Cầu nối đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống

(Mặt trận) -Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân là hoạt động thường xuyên được Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Yên chú trọng tổ chức. Đây là cầu nối đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, giúp người dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Ninh Thuận: Xây dựng 162 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ 13, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024)

Chú trọng công tác tuyên truyền

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện đồng bộ và đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống mặt trận các cấp; phối hợp với ngành liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Theo đó, năm 2022, Ban Thường trực MTTQ tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các nội dung như: Yêu cầu MTTQ các cấp và các thành viên tổ chức tuyên truyền các chỉthị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước như tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Hòa giải ở cơ sở. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh, trọng tâm là các dự án: Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)... Đồng thời chủ động tham gia góp ý, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định của cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên cũng sẽ phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng, những nội dung cơ bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội như dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...; tuyên truyền phối hợp vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật…

Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Yên phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, như: phối hợp với Hội Luật gia tổ chức 20 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.150 người, cấp phát hơn 5.700 tập tài liệu về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai…; phối hợp với chính quyền, công an, các tổ chức thành viên thành lập các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, qua đó tham gia hòa giải thành 534/626 vụ mâu thuẫn ở địa bàn dân cư liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong gia đình.

Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa phối hợp với Ban CHQS huyện và các hội đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số buôn Hố Hầm, xã Hòa Hội. Ảnh: CTV 

 Đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống

Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật do Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức vừa qua tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) và thôn Trung Lương 1, xã An Nghiệp (huyện Tuy An) đã thu hút gần 120 người tham gia. Tại đây, bà con được cán bộ mặt trận và các thành viên giới thiệu nhiều văn bản luật gắn với quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nhiều phong trào thi đua yêu nước khác như: phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào toàn dân phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư… Đối với mỗi cuộc vận động, mỗi phong trào, cán bộ mặt trận đều có các hình thức tuyên truyền phù hợp. Qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong từng gia đình, từng khu dân cư, góp phần từng bước ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật ở khu dân cư, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia và giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Trần Văn Đức, một người dân ở thôn Ngân Điền cho hay: “Ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao sẽ giúp chính sách pháp luật của Nhà nước được thực thi trong thực tiễn, người dân biết tự bảo vệ mình, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhằm hình thành lòng tin vào pháp luật, xây dựng thói quen và ý thức tôn trọng, tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật cho mọi công dân. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của MTTQ tỉnh đã từng bước được đổi mới, nội dung tuyên truyền dần đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ thực tiễn triển khai công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) chia sẻ: Khi xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chúng tôi luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng ở khu dân cư và đến hộ gia đình, quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời có sự linh hoạt, thích ứng với yêu cầu tuyên truyền phổ biến tùy từng thời điểm cụ thể.

Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đề nghị, thời gian đến, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân về các luật, pháp lệnh mới ban hành. Trước hết, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần quan tâm hơn nữa đến việc tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng linh hoạt, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm về nhận thức, tâm lý tập quán của từng địa phương, từng đối tượng. Hướng công tác tuyên truyền, giáo dục vào yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, sự đồng thuận xã hội và đề cao ý thức cộng đồng trách nhiệm. 

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản