Tin mới

Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch (Quảng Bình): Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) -Sáng 21/2, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Các đại biểu tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại hội nghị

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều quy định về: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chế độ sử dụng các loại đất…

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Dự thảo Luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 năm 2022 và đã được Chính phủ hoàn thiện. Trên cơ sở Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP, ngày 31/12/2022 ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Căn cứ kế hoạch hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các tổ chức thành viên, Ban Tư vấn Ủy ban Mặt trận huyện; Ủy ban Mặt trận các xã, thị trấn, các khu dân cư… để lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đến nay, toàn huyện đã có 14/28 xã, thị trấn tổ chức hội nghị với 817 người tham gia; 72/111 khu dân cư của 14 xã đã tổ chức lấy ý kiến với 4.750 người tham gia.

Tại hội nghị do Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tổ chức, các đại biểu tiếp tục tham gia góp ý một số nội dung, như: Việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; vấn đề về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế chính sách tài chính, giá đất; cơ chế quản lý sử dụng đất…

L.M

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản