Ủy ban MTTQ huyện Đắk Tô bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở năm 2023

(Mặt trận) -Ngày 10/4, Trung tâm Chính trị huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở năm 2023.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo ở Can Lộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương): Ra mắt mô hình “Lắng nghe dân nói”

Đắk Nông: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

 Quang cảnh lớp bồi dưỡng cán bộ huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Ngô Văn Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và gần 60 học viên là các đồng chí cán bộ làm công tác Mặt trận các xã, thị trấn, trên địa bàn huyện.

Trong thời gian học tập 04 ngày (từ ngày 10 - 13/4/2023), các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu nội dung 9 chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trện địa bàn huyện Đăk Tô; Những điểm mới về công tác dân vận trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Dân vận và công tác dân vận của hệ thống chính trị hiện nay; Chuyên đề 2023 của tỉnh Kon Tum và Chuyên toàn khóa về học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận, các học viên sẽ vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, sáng tạo trong công việc, thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của Mặt trận ở cấp mình; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần đưa công tác Mặt trận lên tầm cao mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của Nhân dân, giúp cho các cán bộ, lãnh đạo phụ trách công tác Mặt trận ở cơ sở nâng cao nhận thức, nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác Mặt trận nhằm đạt được hiệu quả thiết thực./.

                                                                                             Nông Thị Tuyết Mai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản