Tin mới

Ủy ban MTTQ huyện Đam Rông (Lâm Đồng): Sơ kết thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ

(Mặt trận) -Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bon Yô Soan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. 

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Toàn cảnh hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị trong huyện, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Đam Rông đã phát huy sức mạnh, truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện dân chủ, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.   

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên… tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi; ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và chăn nuôi; tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất thông qua các chương trình, dự án của Nhà nước và đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức lễ phát động thi đua yêu nước thu hút trên 15.300 lượt người tham gia như: Tổ chức lễ phát động, nhân rộng các mô hình ở khu dân cư trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tổ chức lễ ra quân bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải; phát động Đợt thi đua cao điểm “Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng chống dịch bệnh Covid-19”…   

Về kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chỉ thị của cấp trên về xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”. Đến nay, toàn huyện đã có 23 “Khu dân cư tiêu biểu”, 9 “Khu dân cư kiểu mẫu” và có 4/8 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Từ năm 2019 đến nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động trên 929 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng được 18 căn nhà cho hộ nghèo; đồng thời tiếp nhận các cuộc vận động từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác xây dựng 240 căn nhà cho hộ nghèo; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, trực tiếp vận động, tiếp nhận và phân bổ trên 12 tỷ đồng, các hàng hóa, hiện vật của các tổ chức, cá nhân giúp cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn… 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu HĐND tỉnh và huyện được 47 điểm và 4.750 cử tri tham dự với 318 lượt ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các cấp xem xét, giải quyết nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Ủy ban MTTQ việt Nam huyện cũng đã tiếp nhận 14 đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, trong đó đã giải quyết 1 đơn và chuyển 13 đơn cho các cơ quan, đơn vị liên quan…

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông tiếp tục phấn đấu để đạt được những chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra: Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung của cuộc vận động và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục bám sát 5 nội dung, 17 nhiệm vụ, 33 giải pháp trong chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở địa phương nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nhiệm vụ của chính trị của cấp ủy, chính quyền để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở địa phương…  

Theo Báo Lâm Đồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản