Ủy ban MTTQ huyện Điện Biên với công tác xóa đói giảm nghèo

(Mặt trận) - Thời gian qua, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên luôn được Ủy ban MTTQ huyện quan tâm, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào chăm lo giúp đỡ những người nghèo trên địa bàn. 

An Giang vận động và trao tặng trên 172.000 phần quà Tết cho người nghèo

MTTQ tỉnh Bắc Ninh trao 1.177 suất quà Tết cho hộ nghèo

Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

 Đại diện Ủy ban MTTQ xã Thanh Chăn trao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Nông Văn Giang, bản Pom Mỏ Thổ.

Để thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế, chủ động phối hợp triển khai lồng ghép nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện. Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các xã, ban công tác mặt trận thôn, bản tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các nội dung giảm nghèo bền vững với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng trong nhân dân và phát huy vai trò của người có uy tín ở cộng đồng khu dân cư để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể; chủ động trong sản xuất, sử dụng các nguồn hỗ trợ có mục đích, hiệu quả, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của huyện tiếp tục được triển khai sâu rộng. Từ năm 2019 đến nay, ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đã vận động được 3 tỷ 406 triệu đồng, cấp xã hơn 1 tỷ đồng, nguồn phân bổ từ ban vận động tỉnh gần 6 tỷ đồng đã hỗ trợ xây mới 269 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 17 nhà; hỗ trợ khám, chữa bệnh, thăm hỏi, động viên 9 hộ nghèo bị ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn; trao tặng 2.475 suất quà cho hộ nghèo, người uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 20 con bò giống tại xã Mường Lói. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 12,85% năm 2019 xuống còn 11,9% năm 2022.

Gia đình bà Lường Thị Piếng, bản Na Khưa, xã Thanh Chăn thuộc diện hộ nghèo của xã, sống trong căn nhà đã xuống cấp nhưng không có điều kiện để xây mới. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình bà Piếng còn nhiều khó khăn, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng cùng với các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong bản góp tiền của, ngày công, vật liệu xây dựng, giúp đỡ xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Cuối năm 2021, ngôi nhà với tiêu chí “3 cứng” đã được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

 Gia đình anh Nông Văn Giang, bản Pom Mỏ Thổ, xã Thanh Chăn cũng thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, sống trong căn nhàcấp 4 lụp xụp, vợ khuyết tật, thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào ít ruộng lúa nước. Đầu năm 2022, trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” xã, Ủy ban MTTQ xã Thanh Chăn đã hỗ trợ 20 triệu đồng, vận động nhân dân thôn, bản giúp đỡ gia đình xây dựng ngôi nhà kiên cố. Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thanh Chăn cho biết: Năm 2021, xã Thanh Chăn được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà đại đoàn kết. Năm 2022, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”của xã, chúng tôi đã hỗ trợ 2 gia đình xây nhà, giúp họ có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục rà soát các hộ nghèo để lên kế hoạch hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, vận động nhân dân hỗ trợ ngày công xây dựng; vận động nhân dân trong xã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bà Lường Thị Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Điện Biên cho biết: Để tiếp tục góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thời gian tới, MTTQ huyện Điện Biên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của huyện; tiếp tục rà soát, nắm bắt số lượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn ở nhà tạm, nhà dột nát… trên địa bàn huyện để hỗ trợ. Phối hợp triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Nhật Minh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản