Tin mới

Ủy ban MTTQ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình): Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

(Mặt trận) -Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQVN huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

Là trung tâm của khối đại đoàn kết, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy xác định các phong trào, hoạt động có thể phát triển, đạt hiệu quả, trước hết phải bắt đầu từ cơ sở. Với phương châm đó, Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai sâu rộng các phong trào, các cuộc vận động tới từng xã, thị trấn, tổ dân phố, thôn, xóm và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, trong năm 2019, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy đã tổ chức thành công Đại hội MTTQVN cơ sở và Đại hội MTTQVN huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội của “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

 Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lệ Thủy hưởng ứng tích cực.

Nhờ đó, các phong trào, các cuộc vận động luôn nhận được sự đồng thuận, tham gia của nhân dân, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp vận động nhân dân hiến ngày công, hiến đất, hiến cây và đóng góp bằng tiền mặt với tổng trị giá 295 tỷ đồng; xây dựng, củng cố và phát huy tốt trên 95 mô hình điểm 3 cấp trong toàn huyện, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, phát triển kinh tế-xã hội của huyện. 

Hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách được tổ chức cụ thể, hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. Từ nguồn Quỹ  "Vì người nghèo", Quỹ Cứu trợ, 5 năm qua, các cấp Mặt trận trong huyện đã hỗ trợ xây dựng, tu sửa hàng trăm nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, học tập, khám, chữa bệnh cho người nghèo… với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã chủ động xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy kịp thời triển khai mua 60 con bò giống sinh sản (trị giá 900 triệu đồng), cùng với Ủy ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ 343 con, nâng tổng số bò hỗ trợ lên 403 con, hỗ trợ cho 403 hộ nghèo khó khăn. Đến nay, đàn bò phát triển khá tốt, nhiều hộ đã phấn đấu vươn lên thoát nghèo. 

Công tác giám sát, phản biện xã hội được các cấp Mặt trận thực hiện ngày càng bài bản, sát với thực tiễn và đạt kết quả tốt. Mặt trận và các đoàn thể đã bám sát tình hình của địa phương, những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc để xác định, đề xuất nội dung giám sát, phản biện, góp ý phù hợp. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, chương trình, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân dân. 

Hàng năm, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động, sáng tạo tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” ở khu dân cư, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, gắn bó thân mật giữa cán bộ, đảng viên với người dân. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng thường xuyên làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số; tuyên truyền ổn định tình hình nhân dân, nhất là vùng khó khăn, hộ nghèo... 

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy và các tổ chức thành viên đã để lại dấu ấn đậm nét. Các phong trào do Ủy ban MTTQVN huyện phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu, nền tảng vững chắc để Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ninh Thị Hòa - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản