Tin mới

Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh vận động ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ huyện Kon Rẫy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam TP Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Bắc Kạn: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bằng khen của Ủy ban MTTQ cho các tập thể, cá nhân.

 Năm 2022, Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên hoàn thành tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tiếp tục được củng cố, tăng cường. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai sâu rộng đến từng khu dân cư bằng nhiều hoạt động cụ thể,  thiết thực,  góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, nổi bật là làm tốt công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới. MTTQ các cấp thành phố vận động ủng hộ được hơn 1,1 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho đồng bào nghèo bên cương huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo MTTQ thành phố hỗ trợ xây dựng 11 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; thăm và tặng gần 600 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được MTTQ các cấp thành phố đẩy mạnh, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục đa dạng các hình thức tập hợp, vận động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh;  đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tiêm phòng theo hướng dẫn và phòng, chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới; triển khai hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “ Đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”; “Mỗi người dân, mỗi ngày một việc - góp phần làm sạch môi trường” giai đoạn 2022-2027 và Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”; tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo tại Huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu, rà soát các hộ nghèo có nhu cầu đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2023; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - MTTQ - Đoàn ĐBQH tỉnh...

Mai Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản