Ủy ban MTTQ thị xã Thuận Thành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị

(Mặt trận) -Vừa qua, Ủy ban MTTQ thị xã Thuận thành, tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217 về việc “Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218 về việc “Ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị.

Hậu Giang phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

Trà Vinh: Triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận các cấp

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến MTTQ cơ sở, các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Hằng năm, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội với nội dung bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và những vấn đề được nhân dân quan tâm.

Lãnh đạo thị xã Thuận Thành trao Giấy khen của UBND thị xã cho các tập thể có thành tích tiêu biểu.

Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã chủ trì phối hợp tổ chức 23 cuộc giám sát; Ủy ban MTTQ các xã, phường chủ trì tổ chức 324 cuộc giám sát; Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường tiến hành giám sát 70 cuộc. Nội dung giám sát tập trung  vào các vấn đề: Công tác quản lý tài chính, đất đai; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chế độ, chính sách tại địa phương; thực hiện các Nghị quyết của HĐND các cấp… Các kiến nghị, đề xuất sau giám sát cơ bản được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, có giải pháp giải quyết kịp thời. MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội các cấp thị xã đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội, thường xuyên tổ chức phản biện vào các dự thảo văn bản, Nghị quyết của HĐND cùng cấp; tham gia góp ý vào các dự thảo đề án phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng…

Trong 10 năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thị xã tổ chức nhiều hình thức góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả như: Tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri đóng góp qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp;  thông qua việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với các ngành, các cơ quan tổ chức ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân;… Từ năm 2014 đến nay, toàn thị xã tổ chức 314 hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với hơn 20.410 lượt cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham dự. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến, đề xuất của nhân dân; có giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị được UBND thị xã Thuận Thành khen thưởng.

Mai Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản