Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ Mặt trận cơ sở

(Mặt trận) -Sáng 27/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2023 cho hơn 400 cán bộ công tác Mặt trận cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

 Cán bộ Mặt trận cơ sở tham gia buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu các chuyên đề: Tổ chức chức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam ở cơ sở; Phong trào và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn; Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Nội dung Chỉ thị số 18 ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở….

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp cho cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác; kết hợp phổ biến các nội dung vào thực tiễn công tác tại địa phương hiện nay, qua đó vận dụng vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả nhất, góp phần thực hiện tốt công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh; cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây còn là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

N.D

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản