Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sơ kết hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

(Mặt trận) -Chiều 23-10-2023, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban vận động quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng, Phó Trưởng ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bến Tre năm 2023.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

 Đại biểu chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ủy viên Ban vận động quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, các tổ chức thành viên; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong năm đã được MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre quan tâm thực hiện đúng theo quy chế. Công tác phân phối đến đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định. Với sự chủ động của hệ thống Mặt trận sự chung tay tích cực hưởng ứng của các tổ chức thành viên, với nhiều hình thức vận động phù hợp đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và Nhân dân đồng thuận ủng hộ. Tại chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 Ban vận động Quỹ“Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận được đăng ký ủng hộ của 51 đơn vị, tổ chức, cá nhân với số tiền trên 472,5 tỷ đồng (trong đó ủng hộ Quỹ “Vì người  nghèo” 15,8 tỷ đồng). 

Từ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 đến ngày 30-9-2023, được sự chung tay hỗ trợ kinh phí của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã thu được 29,309 tỷ đồng (không tính nguồn thu điều chuyển). Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ kết hợp với kinh phí tồn đầu năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách khó khăn, nhà Đại đoàn cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nhà Nghĩa tình đồng đội…; hỗ trợ quà Tết, trao học bổng, học phẩm cho học sinh, sinh viên, hỗ vốn cho hộ nghèo phát triển sinh kế; tặng quà…với tổng kinh phí 39,209 tỷ đồng.

Tham dự hội nghị, đại biểu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố tập trung đánh giá công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2023 tại địa phương; các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023; việc kiện toàn, bổ sung Quy chế hoạt độ của Ban vận động quỹ; việc phối hợp tham gia công tác giảm nghèo, giám sát bình xét hộ nghèo...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng ban vận động, quản lý sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đề nghị: Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về Quỹ “Vì người nghèo”. Việc hỗ trợ, phân phối các nguồn lực cho hộ nghèo, cận nghèo cần lan tỏa thông điệp khát vọng vươn lên của hộ nghèo, không cam chịu.

Phối hợp thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án cho người nghèo. Quan tâm rà soát, lấy ý kiến để xây dựng Quy chế hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” gắn với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ “Người nghèo”. Năm 2024, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của thành viên Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp là các hộ gia đình thoát nghèo; những tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên.

Các tổ chức thành viên, MTTQ các huyện, thành phố cần xác định cụ thể chỉ tiêu giảm nghèo trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp thực hiện tốt quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 và tăng cường công tác tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Theo Báo Đồng Khởi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản