Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh

(Mặt trận) -Sáng 13/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị.

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Quảng Ngãi: Gần 70 nghìn suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo

Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2020, cho thấy: Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nội dung chương trình và thực tế tình hình thực tiễn của địa phương, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt nội dung đã ký kết. Nổi bật là việc phối hợp thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa IX) về đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc; vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động lớn; phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; công tác chăm lo, động viên đời sống tinh thần cho người có uy tín; phối hợp tuyên truyền biên giới quốc gia, quy chế khu vực biên giới, đất liền, các hiệp định...

Tại hội nghị, 2 bên đã thảo luận, thống nhất ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với 7 nội dung: Phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đồng bào các dân tộc về chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình dân tộc và công tác dân tộc; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận, công tác dân tộc; phối hợp lựa chọn, bình xét, thống nhất đối tượng người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện chính sách với người có uy tín; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Đức Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản