Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) -Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...

Khánh Hòa: Khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Khánh Vĩnh

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ 15 (khóa XVI)

Điện Biên: Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Văn Mừng phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 59 điều với các nội dung cơ bản thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trong cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp; quy định trách nhiệm của thanh tra Nhân dân; trách nhiệm bảo đảm và thực hiện quản lý Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở... Để đóng góp tích cực vào dự thảo Luật, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận tham gia góp ý vào các nội dung: Cơ chế đảm bảo phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân đại diện cho tổ chức mình và nhân dân ở cơ sở, địa bàn dân cư; trách nhiệm của các chủ thể trong tổ chức thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia trực tiếp vào việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân... Bên cạnh đó, đại biểu có thể góp ý vào phạm vi, đối tượng điều chỉnh, bố cục của dự thảo Luật; cơ chế đảm bảo phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở và những nội dung khác đã nêu trong dự thảo Luật nhằm tạo cơ chế pháp lý mở rộng và nâng cao chất lượng quyền làm chủ của nhân dân.

Thảo luận tham gia góp ý tại hội nghị, đại biểu tập trung đóng góp ý kiến chỉnh sửa về câu từ, bố cục, phạm vi điều chỉnh; bổ sung thêm việc xử lý khi vi phạm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; sửa đổi tiêu đề Mục I, Chương II và điều 52 của dự thảo Luật; bổ sung thêm 1 chương hoặc 1 mục nói về Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; bổ sung thêm nội dung người lao động kiểm tra, giám sát thông qua Ban thanh tra nhân dân; bổ sung nội dung của Chương VI quy định về trách nhiệm của hội đồng nhân dân cấp tỉnh...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Văn Mừng đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, toàn bộ những ý kiến tham gia đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, xem xét tổng hợp để chuyển về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Đức Linh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản