Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên và Đồng Tháp: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Mặt trận) -Sáng 19/5, Công an tỉnh Điện Biên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2013 – 2023) thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

TP Cần Thơ: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TP Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức cho cán bộ Mặt trận các cấp thành phố về công tác biển, đảo

Bắc Giang: Trao nhà “Đại đoàn kết” cho thương binh Vũ Văn Toàn

 Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban MTTQ, Công an tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm ANTT. Toàn tỉnh đã xây dựng mới 15 mô hình, nhân rộng 30 mô hình về phòng, chống tội phạm; củng cố, duy trì hiệu quả 4.378 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở với 44 loại mô hình. Người dân đã tham gia gần 7.000 ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng công an và cung cấp thông tin liên quan đến ANTT, góp phần tích cực trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; các hành vi vi phạm pháp luật được kéo giảm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững, ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Quyết định 77/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”. Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ phiến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phù hợp với từng đối tượng, địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời rà soát, đánh giá và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; triển khai xây dựng các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề, chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen 2 tập thể, 5 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen 2 tập thể và 10 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen 15 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác phối hợp.

* Trước đó, ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013 - 2023”. Dự hội nghị có Trung tá Nguyễn Thế Nam - Trưởng phòng công tác dân vận, Cục xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an; ông Lê Thành Công - Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, trong 10 năm qua, công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 đạt hiệu quả cao. Khẳng định vai trò, hiệu quả của mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa 2 lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay. 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được trên 32.000 cuộc, có trên 3 triệu lượt người tham dự; tổ chức 22 diễn đàn phòng, chống tội phạm, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, mại dâm với trên 4.500 lượt người tham dự; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư được trên 27.000 đối tượng, trong đó 9.779 đối tượng tiến bộ. Thông qua các mô hình phòng, chống tội phạm, Nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng trên 44.000 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

 Ông Lê Thành Công - Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tại hội nghị, 2 đơn vị đã ký kết kế hoạch phối hợp phát huy vai trò Tổ Nhân dân tự quản tham gia xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”. Nhằm tiếp tục phát quy vai trò “Tự chủ - Tự quản” của người dân, thời gian tới, 2 đơn vị đẩy mạnh thực hiện tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày truyền thống công tác dân vận” và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung rà soát, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới được Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen và Bằng khen.

T.L tổng hợp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản