Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XIV

(Mặt trận) -Vùa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2020; triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; một số sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Khánh Hòa: Khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Khánh Vĩnh

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ 15 (khóa XVI)

Điện Biên: Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII

 Ủy ban MTTQ tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua Xuất sắc toàn diện của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Năm 2020, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác Mặt trận. Trong đó đã tích cực vận động nhân dân ủng hộ phòng chống đại dịch Covid-19; tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, sự kiện chính trị của tỉnh. Điển hình đã có 986 phần việc, công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp; huy động trên 1,2 triệu ngày công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC, CCB, hộ nghèo. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tiếp tục nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhân dân đã hiến trên 316.000 m2 đất, đóng góp gần 213.000 ngày công lao động. Công tác chăm lo cho người nghèo được thực hiện thường xuyên, liên tục; từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây mới 240 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 14 căn nhà và thăm hỏi hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách. Cùng với đó, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì đạt kết quả tốt. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; giám sát đầu tư của cộng đồng, thanh tra nhân dân được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Ủy ban MTTQ các cấp cần chú trọng xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò người có uy tín, quan tâm tới lợi ích của nhân dân; làm tốt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao; tập hợp, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chủ động phối hợp với chính quyền để giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, hạn chế đơn thư vượt cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Coi trọng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mạnh dạn phê phán những việc làm chưa tốt; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Vận động phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội; động viên nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón đã thông báo các đồng chí thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Tờ trình Hiệp thương bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ủy ban MTTQ tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua Xuất sắc toàn diện của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; 57 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; 16 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Vương Mai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản