Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tập huấn công tác Mặt trận năm 2022

(Mặt trận) -Sáng 8/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022. Tham gia lớp tập huấn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

 Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam hướng dẫn các nội dung tập huấn.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở khắc phục những hạn chế trong nhận thức về xây dựng NTM, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM và nghiệp vụ trong việc triển khai, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp.

Nội dung tập huấn do lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn tập trung vào việc tuyên truyền những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM); quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng NTM, ĐTVM; cách hỏi phiếu lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng trong xây dựng NTM, ĐTVM; hướng dẫn nội dung, quy trình, các bước, hình thức tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, ĐTVM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; cách xây dựng kế hoạch, báo cáo, tổng hợp phiếu đối với từng cấp trong hệ thống mặt trận; cách thức niêm yết báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM, ĐTVM; cách lựa chọn nội dung tham gia và các bước triển khai việc giám sát và phản biện xã hội.

Theo Báo Hà Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản