Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương kiểm tra việc thực Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(Mặt trận) -Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại các các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, Thanh Hà, thị xã Kinh Môn, Ninh Giang, Bình Giang, Thanh Miện, thành phố Chí Linh và các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc, thành phố Hải Dương.

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

3.827 hộ nghèo Điện Biên hoàn thành nhà đại đoàn kết

 Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Thanh Hà

Thông qua việc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện công tác Mặt trận của các huyện thực hiện 5 nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 và việc triển khai thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX của MTTQ các cấp trong tỉnh. Tình hình thực hiện chế độ, chính sách, kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Mặt trận. Qua công tác kiểm tra, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai, thực hiện các nguyên tắc và quy định của Luật MTTQ Việt Nam tại các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở; ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo để nhân rộng; đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, qua đó đề xuất, kiến nghị Trung ương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định còn chưa rõ, chưa phù hợp.

Đoàn Thanh Nam (MTTQ Việt Nam tỉnh)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản