Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình: Tập huấn thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) -Ngày 25/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2023 đối với tiểu dự án 1 và tiểu dự án 3 của Dự án 10 về phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Quang cảnh hội nghị.

 120 đại biểu là Trưởng ban Công tác Mặt trận, người có uy tín các huyện, thành phố dự chương trình.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình và các Ban của Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin, triển khai văn bản của Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 654, ngày 4/4/2023 của UBND tỉnh về giao dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 77, ngày 3/4/2023 về kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thực hiện năm 2023; một số quy định hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, quy định trong Luật Quy chế dân chủ và trong giám sát Chương trình mục tiêu quốc giaphát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; triển khai một số văn bản về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023.

H.D

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản