Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên góp ý Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) -Ngày 07/3/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội, tham gia góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện: Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 07 chương, 59 Điều, với các nội dung quy định, điều chỉnh việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trong cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp; quy định trách nhiệm của thanh tra Nhân dân; trách nhiệm bảo đảm và thực hiện quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự thảo cũng nêu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quy chế; trách nhiệm giải trình của cơ quan cấp xã trong quá trình ban hành quy định hành chính liên quan tới lợi ích của cộng đồng và quy định rõ trách nhiệm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, đã có 10 đại biểu đóng góp ý kiến. Các đại biểu đều thống nhất: Luật đã bám sát với thực tế. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động ở địa phương, cơ sở, các đại biểu đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số nội dung dự thảo Luật như: Ở cơ sở cần công khai các kế hoạch, hoạt động liên quan đến đời sống dân sinh ngay từ bước xây dựng dự thảo, kế hoạch để Nhân dân được bàn bạc, đóng góp ý kiến; quy định rõ hơn quyền, trách nhiệm giám sát của Nhân dân trong giải quyết những bất cập phát sinh ở cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp; bổ sung quy định về khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Kết luận hội nghị, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Quách Thị Hương đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; trân trọng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên sẽ tổng hợp gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, để tổng hợp gửi về Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội bổ sung, chỉnh sửa để Luật vừa bảo đảm về lý luận vừa mang tính thực tiễn, khả thi cao.

Thành Nam

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản